Psikoteknik Testleri

Psikoteknik Testleri

Psikoteknik Testler

Psikoteknik sınavında toplam 12 adet test bulunmaktadır. Bu test an az 1 saat sürmek zorundadır. Test için süre sınırlamasaı bulunmamaktadır. Bir kişi ortalama olarak 1 saat 10 dakika gibi bir sürede testi bitirebilmektedir.


Zihinsel Yetenek ve Beceri Testleri

A. Sürekli Dikkat Testi

B. Seçici Dikkat Testi

C. Muhakeme Testleri A-B

D. Hız-Mesafe ve Çarpışma Zamanı Tahmin Testi

E. Çevresel Görüş Testi I-II

F. Trafiğe İlişkin Görüş Testi

G. Görsel Algı ve Bellek Testi

H. Görsel Süreklilik Testi


Psikomotor Yetenek ve Beceri Testleri

A. Tepki Hızı Testi

B. Koordinasyon Testi


Kişilik ve Sürücü Davranışları Anketi

A. Demografik Bilgi Formu

B. Sürücü Davranışları ve Becerileri Ölçeği

C. Heyecan-Uyaran Arama ve Risk Alma Ölçeği